V této sekci vám nabízím své články k tématům jógy a její praxe, zdravého a funkčního pohybu, mindfulness, meditací a zajímavých poznatků z oblasti neurověd, epigenetiky a kvantové fyziky. Vše vyzkoušeno životem a na něj aplikováno. 

Všechny mé články vychází pravidelně v tištěné podobě v časopise Sféra a občas Nový Fénix. 

24.7. 2021

Rozhovor s trenérkou: o životě, praxi a o novém tréninkovém programu

Ahoj Luci, jsi mentorka zdravého pohybu a vědomé práce s myslí, jak dlouho se této oblasti věnuješ a s kým převážně pracuješ?    Ahoj, srdečně zdravím všechny čtenářky a čtenáře! Se svým tělem pracuji od dětství, kdy jsem se potýkala s různými dysbalancemi (skolióza, bederní lordóza, později astma, po porodu rozestup břišních svalů…). Profesně se těmto oblastem věnuji od narození dcery,...

15.6. 2021

Den otců aneb jak skvělým tátou chce táta být?

V neděli 20.června oslavíme Svátek otců. Často zbystříme na Den dětí, Svátek matek, Mezinárodní den žen, Svátek všech svatých … ale na tatínky se tak nějak pozapomíná… Táta však není „pouhým“ dárcem spermatu a lovcem mamutů. Jak by se někteří mohli domnívat… Harmonická, moudrá, laskavá a zodpovědná společnost vzkvétá díky výchově dětí v synergické podpoře a lásce jak mámy, tak táty. “Stát...

1.6. 2021

Děti jako průvodci na cestě za lepším já

Červen je měsícem oslavující rodinu a její principy, hodnoty, kořeny… 1.června slavíme Mezinárodní den dětí a rovnou i Světový den rodičů, v neděli 20.června oslavíme Svátek otců. Rodina je DAR a současně velká výzva. Alespoň u nás v rodině vždy platilo, že:  “Rodina je stejná jako větve na stromě, všichni rostou různým směrem, ale naše kořeny zůstávají stejné.” Rodičem není dospělý automaticky, do rodičovství...

1.5. 2021

S radostí do každého dne

Jednou z emocí, kterou bychom zřejmě všichni rádi a v hojnosti zažívali co nejčastěji, je bezpochyby radost. Dobrou zprávou je, že se nejedná o nedostatkové ani podpultové zboží. Radosti je prostě dostatek pro všechny, jen se ji naučit vidět… Občas se mi přihodilo, že jsem život brala až příliš vážně… Například, když jsem se stala mámou, kladla jsem na sebe...

10.4. 2021

Bosá chůze, aneb co je Grounding a jak ho využít pro své zdraví?

Uzemnit se, propojit se svými kořeny, najít svůj střed tělesný i emoční a žít v souladu s potřebami svého těla i duše – To vnímám jako prvotní úkol nejen každého jara, ale obzvláště jara 2021 a současně jako záměr každého našeho dne. Grounding, nebo Earthing, je jedním z nástrojů, který nám tento záměr může pomoci naplnit.  Před několika lety jsem se začala...

24.11. 2020

Pozitivní emoce a jak s nimi naložit ve svůj prospěch? Od vědy k denní praxi, 3.díl

O tom, že se často, možná častěji, než bychom si přáli, ocitáme v životě pod tlakem, který v nás vzbuzuje stresovou reakci, nemusíme pojednávat.  O tom víme každý své. Netřeba lamentovat nad tím, co nefunguje anebo funguje špatně, je třeba především hledat cestu. Řešení přinášející dlouhodobé plody ve prospěch kvality fyzického, mentálního a emočního zdraví spočívá v tom, že budeme...

24.11. 2020

Přímý vliv povznášejících emocí na naše zdraví, KVANTOVÁ FYZIKA, 2.díl

Většinou ve svém životě strach vnímáme proměnlivě, někdy více někdy méně, jako na houpačce. Poslední zkušenost například s pandemií COVID-19 nás rozdělila  na dvě polaritní skupiny, jejichž charakteristiku zjednodušeně shrnu, i když většina společnosti se nachází někde uprostřed, s kombinací obou přístupů. Na jedné straně vnímám ty jedince, kteří přešli do proaktivity, vzájemné pomoci, podpory a solidarity – především se svými činy...

24.11. 2020

Přímý vliv strachu a dalších negativních emocí na naše zdraví, EPIGENETIKA, 1.díl

Na jaře 2020 jsme se ocitli ve velmi zvláštní době, která stále pokračuje a konstantně odkrývá své dlouhodobé důsledky… V březnu letošního roku začalo ve společnosti klíčit semínko strachu, velmi odolná trvalka, která svědomitě zapustila své kořeny v životním postoji velmi početné skupiny obyvatel, nejen naší republiky, ale celého světa, ovlivnila život téměř každého jedince. Tato trvalka měla...

13.5. 2020

PRÁNÁJÁMA – Vědomá a hospodárná práce s životadárnou energií

Jógínské texty doslova hýří pojmy Prána a prána a zasvěcencům zajisté netřeba vysvětlovat jejich význam. Zvu vás však k četbě pojednání o této všudypřítomné a všeprostupující energie jak z pohledu jogína tak i z pohledu západního, zkoumavého a empiricky založeného člověka. Nebudu přehánět, když vám prozradím, že pránou se již zabývá věda a dokazuje především na poli fyziky její existenci. Prána a prána Pránu můžeme vnímat jako...

13.5. 2020

Pobyt ve tmě, tichu a samotě

O popularizaci fenoménu tmy se již před pár lety postaral Jarda Dušek, který si prošel zkušeností pobytu ve tmě a své postřehy představil široké veřejnosti v knize Tvary tmy. Když jsem si knihu na letní dovolené u moře se zaujetím četla, ani mi nepřišlo na mysl zakusit něco podobného. Vědoma si však zákonitostí života a skutečnosti, že ty správné věci, které...