Blog 

V této sekci vám nabízím své články k tématům jógy a její praxe, zdravého a funkčního pohybu, mindfulness, meditací, zdravého a funkčního stravování a zajímavých poznatků z oblasti neurověd, epigenetiky a kvantové fyziky. Vše vyzkoušeno životem a na něj aplikováno.

Mé články vychází pravidelně v tištěné podobě v časopise Sféra.

10.4. 2021

Bosá chůze, aneb co je Grounding a jak ho využít pro své zdraví?

Uzemnit se, propojit se svými kořeny, najít svůj střed tělesný i emoční a žít v souladu s potřebami svého těla i duše – To vnímám jako prvotní úkol nejen každého jara, ale obzvláště jara 2021 a současně jako záměr každého našeho dne. Grounding, nebo Earthing, je jedním z nástrojů, který nám tento záměr může pomoci naplnit.  Před několika lety jsem se začala...

24.11. 2020

Pozitivní emoce a jak s nimi naložit ve svůj prospěch? Od vědy k denní praxi, 3.díl

O tom, že se často, možná častěji, než bychom si přáli, ocitáme v životě pod tlakem, který v nás vzbuzuje stresovou reakci, nemusíme pojednávat.  O tom víme každý své. Netřeba lamentovat nad tím, co nefunguje anebo funguje špatně, je třeba především hledat cestu. Řešení přinášející dlouhodobé plody ve prospěch kvality fyzického, mentálního a emočního zdraví spočívá v tom, že budeme...

24.11. 2020

Přímý vliv povznášejících emocí na naše zdraví, KVANTOVÁ FYZIKA, 2.díl

Většinou ve svém životě strach vnímáme proměnlivě, někdy více někdy méně, jako na houpačce. Poslední zkušenost například s pandemií COVID-19 nás rozdělila  na dvě polaritní skupiny, jejichž charakteristiku zjednodušeně shrnu, i když většina společnosti se nachází někde uprostřed, s kombinací obou přístupů. Na jedné straně vnímám ty jedince, kteří přešli do proaktivity, vzájemné pomoci, podpory a solidarity – především se svými činy...

24.11. 2020

Přímý vliv strachu a dalších negativních emocí na naše zdraví, EPIGENETIKA, 1.díl

Na jaře 2020 jsme se ocitli ve velmi zvláštní době, která stále pokračuje a konstantně odkrývá své dlouhodobé důsledky… V březnu letošního roku začalo ve společnosti klíčit semínko strachu, velmi odolná trvalka, která svědomitě zapustila své kořeny v životním postoji velmi početné skupiny obyvatel, nejen naší republiky, ale celého světa, ovlivnila život téměř každého jedince. Tato trvalka měla...

13.5. 2020

PRÁNÁJÁMA – Vědomá a hospodárná práce s životadárnou energií

Jógínské texty doslova hýří pojmy Prána a prána a zasvěcencům zajisté netřeba vysvětlovat jejich význam. Zvu vás však k četbě pojednání o této všudypřítomné a všeprostupující energie jak z pohledu jogína tak i z pohledu západního, zkoumavého a empiricky založeného člověka. Nebudu přehánět, když vám prozradím, že pránou se již zabývá věda a dokazuje především na poli fyziky její existenci. Prána a prána Pránu můžeme vnímat jako...

13.5. 2020

Pobyt ve tmě, tichu a samotě

O popularizaci fenoménu tmy se již před pár lety postaral Jarda Dušek, který si prošel zkušeností pobytu ve tmě a své postřehy představil široké veřejnosti v knize Tvary tmy. Když jsem si knihu na letní dovolené u moře se zaujetím četla, ani mi nepřišlo na mysl zakusit něco podobného. Vědoma si však zákonitostí života a skutečnosti, že ty správné věci, které...

13.5. 2020

Jóga jako průvodce

Až donedávna jsem měla pocit, že o józe musel alespoň okrajově slyšet někdy v životě každý… A ejhle, byla to domněnka. Lepší nic nepředpokládat. Všechno má svůj čas, jak říkávaly už naše babičky, a ta správná informace si nás najde v tu pravou dobu, abychom ji mohli náležitě zpracovat. Je pravdou, že jóga se stala novodobým fenoménem v přístupu ke zdravému...