Blog 

V této sekci vám nabízím své články k tématům jógy a její praxe, zdravého a funkčního pohybu, mindfulness, meditací, zdravého a funkčního stravování a zajímavých poznatků z oblasti neurověd, epigenetiky a kvantové fyziky. Vše vyzkoušeno životem a na něj aplikováno.

Mé články vychází pravidelně v tištěné podobě v časopise Sféra.

24.11. 2020

Přímý vliv strachu a dalších negativních emocí na naše zdraví, EPIGENETIKA, 1.díl

Na jaře 2020 jsme se ocitli ve velmi zvláštní době, která stále pokračuje a konstantně odkrývá své dlouhodobé důsledky… V březnu letošního roku začalo ve společnosti klíčit semínko strachu, velmi odolná trvalka, která svědomitě zapustila své kořeny v životním postoji velmi početné skupiny obyvatel, nejen naší republiky, ale celého světa, ovlivnila život téměř každého jedince. Tato trvalka měla...

13.5. 2020

PRÁNÁJÁMA – Vědomá a hospodárná práce s životadárnou energií

Jógínské texty doslova hýří pojmy Prána a prána a zasvěcencům zajisté netřeba vysvětlovat jejich význam. Zvu vás však k četbě pojednání o této všudypřítomné a všeprostupující energie jak z pohledu jogína tak i z pohledu západního, zkoumavého a empiricky založeného člověka. Nebudu přehánět, když vám prozradím, že pránou se již zabývá věda a dokazuje především na poli fyziky její existenci. Prána a prána Pránu můžeme vnímat jako...

13.5. 2020

Pobyt ve tmě, tichu a samotě

O popularizaci fenoménu tmy se již před pár lety postaral Jarda Dušek, který si prošel zkušeností pobytu ve tmě a své postřehy představil široké veřejnosti v knize Tvary tmy. Když jsem si knihu na letní dovolené u moře se zaujetím četla, ani mi nepřišlo na mysl zakusit něco podobného. Vědoma si však zákonitostí života a skutečnosti, že ty správné věci, které...

13.5. 2020

Jóga jako průvodce

Až donedávna jsem měla pocit, že o józe musel alespoň okrajově slyšet někdy v životě každý… A ejhle, byla to domněnka. Lepší nic nepředpokládat. Všechno má svůj čas, jak říkávaly už naše babičky, a ta správná informace si nás najde v tu pravou dobu, abychom ji mohli náležitě zpracovat. Je pravdou, že jóga se stala novodobým fenoménem v přístupu ke zdravému...