Jak chceš otevřít třetí oko, když ti hapruje sexuální čakra?

aneb Vnitřní konflikt mezi tím, co skutečně potřebujete a tím, po čem touží vaše EGO...

Pozoruji souvislosti života již několik desítek let, a co jsem pochopila? Že jakkoliv houževnatá snaha o kultivaci jemnohmotných energií ve chvílích popření fyzických potřeb těla spolehlivě selhává. Možná jste to také občas zažili… Ta lákavá vize být chápavou, laskavou, trpělivou mámou či partnerkou, prostě „supergirl“ je téměř omamná, Ego vzrušeně šeptá „ánóóó“… V běžném životě však tato bublina buď záhy splaskne, anebo si jde Ego tvrdošíjně za ní za současné destrukce těla i tvořivého potenciálu duše…

Když jsem nevyspalá, žíznivá či hladová, ba dokonce se cítím intimně zanedbávaná, těžko v sobě vydoluji potřebnou dávku laskavosti a nadhledu pro své okolí. Ti, kteří to zvládnou, mají můj neskonalý obdiv a snad nosí i svatozář. Pokud se řadíte mezi běžné smrtelníky a toužíte na sobě začít „pracovat“ a pěstovat tu „nejlepší verzi“ sebe sama, nezačínejte odshora, nefunguje to. Je třeba začít dole, přiznat si tu hromadu masa a kostí, která naši duši nese životem v této inkarnaci a právě potřeby této „masy“ začít vědomě uspokojovat. Postupně, laťku po laťce tak můžete stoupat po spirále nahoru, až k bráně třetího oka a korunní čakře. A Egu to začne být nakonec tak nějak jedno…

Popírači smutku, nositelé masek a sluníčkoví lidé

Co mají všechny tyto bytosti společného? Ignorují, popírají či se stydí a za žádnou cenu by nepřiznaly občasné (či dlouhodobější) projevy nerovnováhy na spodních úrovních Maslowovy pyramidy, či spodních čaker. PSSST, o tom se ale přeci nemluví!… Jak to poznáme? Jednoduše, tito lidé se obvykle s věrohodným úsměvem na své masce, která jim téměř přirostla ke tváři, tváří, že je vše v naprostém pořádku. Mají se skvěle, cítí se skvěle, všechno funguje jedna radost, na instagramu ideál, na facebooku kupa lajků, ale pod maskou drží solidní křeč. A ta křeč se dříve nebo později projeví velmi výraznou, nazvěme ji, „životní výzvou“, ať už v oblasti zdraví, vztahů či rodiny… Anebo pod rouškou sebevzdělávání stále vymetají všechny dostupné ESOfestivaly a každých pár měsíců holdují jinému směru, o kterém nadšeně hovoří a všechny poučují. Jejich osobní život se jim zatím tak nějak rozpadá pod rukama. Ale to jsou přeci ONI… anebo vidíte v tom kus sebe? Super! Do určité míry střípky toho všeho zažíváme my všichni, mediální masáž a společenský tlak zmůžou hodně. Skvělé je, že z tohoto začarovaného kruhu můžeme kdykoliv vystoupit. Říct: „Díky, stačilo, končím, už nehraju tuto hry!“ Namísto slov je třeba začít konat a všechno, co jste zatím nadšeně konzumovali z ESOčlánků, videokurzů či na festivalech je třeba spolehlivě implementovat do svého každodenního života.

Vnitřní konflikt zabíjí pomalu, ale jistě

Ve chvílích, kdy se rozhodnete ignorovat či popírat některou ze svých potřeb a přenášíte pozornost jinam, roste vnitřní nesoulad a vzniká vnitřní konflikt. Vnitřní konflikt je rozpor mezi tím, co je vaše skutečná potřeba a tím, kam směřuje vaše pozornost. Vnitřní konflikt je stresem na emocionálně-duševně-duchovní úrovni a jako takový přináší své neblahé důsledky. Ve stresu mozek produkuje stresové hormony (adrenalin, noradrenalin a kortizol), které intoxikují vnitřní prostředí těla. Biochemické směsi na bázi těchto hormonů se využívají v medicíně coby imunosupresiva, věděli jste to? Pokud vám transplantují orgán, anebo z jiného důvodu potřebují potlačit přirozený imunitní systém, nasadí vám imunosupresiva. Proč? Protože tyto hormony vedle toho, že stimulují tělo i mysl pro útěk či boj, potlačují imunitní reakce těla, regeneraci a hojení, dokonce trávení a rozmnožovací funkce. V dávných dobách jsme utíkali před šavlozubým tygrem a v tu chvíli bylo potřeba mobilizovat všechny dostupné síly, abychom přežili. Proto šla imunita i trávení stranou…Ale při konstantním stresu 24/7 dnešní doby, který si ještě sami umocňujeme vnitřním konfliktem mezi tím, co cítíme a tím, k čemu nás tlačí naše hlava či Ego, zaděláváme si na vážný problém. Zmíněné stresové neurostransmitery postupně zabíjí naše těla a halí do temnoty naše duše. Nepřiznáním si svých potřeb a jejich dlouhodobou ignorací uhasínáte své vnitřní světlo, a to se projevuje jak na vašem duševním rozpoložení, tak na vašem zdravotním stavu.

Začněte prohlášením:

„Dovoluji si prožívat emoce, dovoluji si přiznat své vyčerpání a únavu, dovoluji si říct o pomoc. Nejsem superhrdinka/hrdina ze seriálu, svůj život přijímám a přebírám za něj plnou zodpovědnost.“

Kde tedy začít? Zkuste si udělat analýzu své Maslowovky…

Maslowova pyramida je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943. Podle této teorie má člověk pět základních potřeb. Tyto potřeby seřadil podle toho, jak se postupně vyvinuly, a zároveň podle toho, jsou-li vyšší nebo nižší ve smyslu své hodnoty. Současně byl přesvědčen, že uspokojení nižších potřeb je předpokladem toho, aby nastoupily vyšší potřeby. Mezi ty základní potřeby tvořící pevný základ celé pyramidy patří fyziologické potřeby (spánek, uspokojení žízně a hladu, sexuální potřeby…), následuje druhé patro potřeby bezpečí, třetí patro potřeby sounáležitosti a lásky, dále potřeby uznání, potřeby porozumění, estetické potřeby symetrie a řádu a na samotném vrcholku se tyčí potřeba seberealizace, naplnění poslání a realizace vlastního potenciálu.

Krásně nám před více než půlstoletím Abraham pojmenoval… Tak proč se někteří lidé stále snaží o zkratky? Že by uspokojování těch základních fyziologických potřeb nebylo až tak „cool“ a hodno vystavení jako filantropie?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Nápadná podobnost systému čaker

Ať už s čakrami pracujete či se jejich rozvoji zatím bráníte, až udivující je míra podobnosti životních témat, ve kterých se jednotlivé čakry, ve směru odspodu vzhůru, projevují, právě s pyramidou Abrahama Maslowa. Tedy i v práci s čakrami bychom měli stoupat odspodu nahoru.

Stručná exkurze do systému čaker a hlavních témat života, které ovlivňují:

  1. Čakra – čakra kořene, MULADHARA

První čakra se nachází v oblasti hráze, u kořene páteře. Představuje energetické propojení s matkou Zemí, je výživou hmoty těla. Podporuje zdraví buněk celého těla, všech tkání a orgánů. Souvisí s tělem a jeho primárními potřebami.

2. Čakra – sakrální, SVADHISTANA

Druhá čakra se nachází v oblasti podbřišku. Podporuje a harmonizuje vše tekuté v těle – krevní a lymfatický oběh, trávící šťávy a další tekutiny. Současně souvisí také se vším dalším, co teče a plyne, jako jsou právě emoce. Druhá čakra zkvalitňuje emoční prožitek, harmonizuje intimní život, podporuje sexualitu, posiluje inspiraci a celkovou tvořivost.

3. Čakra – solar plexus, MANIPURA

Nachází se v oblasti solaru plexu. Manipura souvisí se silou osobnosti, odvahou, sebedůvěrou a vnitřní stabilitou. Vědomá péče o třetí čakru podporuje cestu za realizací životních záměrů. Třetí čakra je vnitřním ohněm a sídlem Ega.

4. Čakra – srdeční, ANAHATA

Nachází se v oblasti srdce. Srdeční čakra souvisí se schopností vnímat a prožívat vřelost, laskavost, soucit, lásku. A to jak směrem k sobě sama, tak ke svému okolí.

5. Čakra – komunikační, VIŠŠUDHI

Nachází se v oblasti hrdla. Višuddhi je čakrou komunikace, souvisí se schopností komunikovat jak se sebou sama, tak se svým okolím. Vědomá péče o pátou čakru podporuje na jednu stranu sebepoznání v autenticitě a přirozenosti, vybízí k naslouchání a vyslyšení vnitřního hlasu a k otevřené komunikaci se sebou sama. Na stranu druhou harmonická funkce páté čakry podporuje upřímnou a otevřenou komunikaci s okolním světem. Přes oblast krku vyjadřujeme vše, co v nás žije: náš smích, pláč, naše pocity a emoce, úmysly, přání, myšlenky, názory, obavy a celkově naše vnímání světa. Proto nás občas možná škrábe v krku…

6. Čakra – třetí oko, ADŽNA

Třetí oko se nachází v oblasti mezi obočím, uprostřed čela. Adžna je čakrou otevírání vnitřního zraku. Harmonizace šesté čakry podporuje důvěru v sebe sama a ve svou vnitřní moudrost.

7. Čakra – korunní, SAHASRÁRA

Sedmou čakru si můžeme představit jako korunu či svatozář zářící zlatobílým světlem na temeni hlavy. Sahasrára je čakrou spirituálního poznání. Poznání, jenž se k nám dostává prostřednictvím sedmé, korunní, čakry jde mnohem dále než vedení logikou či intuicí. Při otevření sedmé čakry přestáváme být odděleni od celku a vnímáme jednotu. 

Selský rozum, všímavost a seberespekt do kapsy

Při zapojení „selského rozumu“ nám dojde, že začít stavět dům od střechy je nesmysl. Je třeba nejprve vybudovat pevnou základnu a na ni začít stavět další, možná zdobné, prvky. Jakékoliv falešné kudrlinky se bez pevných základů zhroutí. V praxi života to znamená, že je třeba začít pěstovat všímavou pozornost k potřebám svého těla: dopřát mu kvalitní spánek, výživné jídlo, zdravý pohyb pro udržení dobré kondice, občas (i častěji) úžasné milování a vzrušující sex…mít dost času dát si sprchu a zajít si na velkou… Prostě a jednoduše, toto jsou potřeby těla. Možná právě proto nacházíme na Královské stezce jógy, Radžajóze, práci s tělem, ásány a dechová cvičení na předních příčkách. Pokud tělo svým zdravým fungováním podporuje duši na cestě, může právě ta rozvíjet svůj nejhlubší potenciál a dojít k osvícení. Vědomá a laskavá péče o potřeby těla je základ a já osobně ji nazývám SEBELÁSKOU základní úrovně.

Laskavá sebereflexe

Pomocí bedlivé sebereflexe si začněte všímat toho, co vám prospívá a to si dopřávejte. Se stejnou ohleduplností, s jakou se snažíte naplnit svou představu o tom být dobrým člověkem směrem ven, byste měli jednat sami se sebou. S laskavostí naslouchat sobě sama a svým potřebám, respektovat možnosti svého těla i mysli, pečovat o sebe, dopřávat si to nejlepší a investovat do sebe.

Sebelaskavostí k altruismu – aneb k otevření srdce a třetího oka přes harmonizaci sexuální čakry

Když jste laskaví k sobě sama, jste vnitřně odolnější a silnější. Míra vašeho energetického vyživení se stále obnovuje. Tím je vaše tělo vitálnější, zdravější a ve své síle. Díky tomu, že jste vy sami v pohodě, nacházíte také přirozeně více pochopení a trpělivosti pro ostatní. Díky skutečnému a upřímnému sebepřijetí přestáváte soudit a kritizovat své okolí. Stáváte se laskavým člověkem, který vyzařuje světlo a nezištně podporuje spokojenost a radost svých blízkých. Až teprve při principu naplnění sebelaskavosti a sebelásky se stáváte UPŘÍMNOU MILUJÍCÍ OPOROU pro své blízké, dlouhodobě a udržitelně. Když se cítíte plně vyživeni a jste spokojení, přejete to nejlepší také všem ostatním.

Akční kroky teď a tady pro vaše tělo a mysl

Nabízím vám dva velmi efektivní nástroje, které vám pomohou uspokojit potřeby:

  1. TĚLA – uvolnit napětí v něm a rozpustit stres – JACOBSONOVA PROGRESIVNÍ RELAXACE. Autorskou, na uzdravující frekvenci 432Hz zhudebněnou, Audio nahrávku si můžete ZDARMA stáhnout TADY.
  2. MYSLI – vysvobodit se ze spirály negace a vyživit potřeby své duše směrem k laskavosti k sobě sama i k druhým – MEDITACE METTÁ. Autorskou, na uzdravující frekvenci 432Hz zhudebněnou, Audio nahrávku si můžete ZDARMA stáhnout TADY.

Meditace pro harmonizaci čaker

Toužíte harmonizovat konkrétní oblasti svého života, přijmout své kořeny, vyrovnat se se svými emocemi, zvědomit si své dary, konečně vidět souvislosti svých životních výzev? Toužíte zažívat vnitřní mír? Cesta k meditacím vede tudy: Light Soul Meditations – Meditace pro harmonizaci čaker.

Nestačí o změnách jen mluvit s kamarádkami u kávy či vínka, je třeba začít konat. Pracujme na sobě, s laskavostí uspokojujme kořenovou i sexuální čakru, a kultivace mysli půjde jedna radost. A svět bude laskavější a krásnější.

Jak začít svůj život vědomě tvořit?

Najděte a spřátelte se se svým vnitřním pozorovatelem a nechejte ho vyrůst ve zodpovědného tvůrce. O tomto procesu si můžete přečíst TADY v dalším z mých článků o MINDFULNESS.

Vaše Lucie Light-soul