Programy a výcviky

pro firmy a skupiny

Light Soul Body & Mind

 

Programy na míru pro potřeby vaší firmy

Každá firma s sebou nese trochu jinou firemní kulturu, má odlišnou misi a vizi. Společným jmenovatelem všech však bývá základní potřeba zaměstnanců firmy v oblasti udržitelnosti zdraví tělesného a mentálního, potřeba po budování psychické odolnosti proti vlivu stresu a kompenzace sedavého zaměstnání.

"Jen člověk, který se cítí spokojený, naplněný a fyzicky a mentáně zdravý pracuje v synergii srdce a mysli. Pro svou práci má potřebné nadšení, sílu a vytrvalost. Takový člověk vytváří příjemnou atmosféru kolem sebe a je radost s ním vézt projekty."  

Inspirativní workshopy a semináře v délce 2 - 3h

 

 1. organizace Yoga / Health Days 
 2. Inspirational Workshops - krátké inspirativní semináře na určitá témata související s kulturou těla, vědomým pohybem, prací s emocemi, mindfulness, prevencí stresu, meditacemi, využitím aromaterapie na pracovišti...
 3. Praktické a zážitkové semináře v délce 2 - 3 hodiny na konkrétní témata v offline i online verzi. 
  1. Úvod do MINDFULNESS a meditační praxe (participitavní medicína a přínos pro zdraví)
  2. Zdravé pohybové návyky - funkční cvičení (jak si sám pomoci od bolesti a dysbalancí těla)
  3. Otužování a Wim Hof metoda
  4. Zdravé stravování a přerušovaný půst
  5. Nutriční farmakologie do života (vychytávky z toho, co můžeme denně využít pro posílení zdraví a aktivaci imunity)
  6. Téma bosých nohou, barefoot boty a bosá chůze, přínosy pro zdraví (cvičení pro zdravá chodidla, zdravou klenbu a dobrou stabilitu)
  7. Epigenetika (co je a co není dědičné) teorie a praxe do života
  8. Kompenzace práce na PC (uvolnění páteře, aktivace hlubokého svalstva páteřního, oční jóga)
  9. Aromaterapie
  10. Zdravý spánek 
  11. Biohacking v životě, zdravé návyky na každý den

Kalkulace vaší investice pro každý projekt je velmi individuální. Pro další informace mě prosím kontaktujte. 

10týdenní praktický výcvik

v oblasti jógové terapie a mindfulness

Pro prevenci stresového zatížení, vnitřní sílu a odolnost, pro posílení celostního zdraví.

Výcvik Body & Mindset terapie vytvořený se záměrem zvýšení kvality života podpořením fyzického zdraví a psychické odolnosti s využitím konceptu mindfulness, jógové terapie, výzkumů epigenetiky, neurovědy a kvantové fyziky. 

"Péče o vlastní zdraví by měla být prioritní zodpovědností každého jedince. Je třeba vystoupit z role oběti, vzdát se očekávání, že nás "někdo či něco zachrání" a začít věnovat vědomé úsilí kultivaci zdraví těla, duševní hygieně a pěstování zdravých návyků. Osvědčené a funkční nástroje jsou jednoduché a každá je má nadosah. Jen udělat ten důležitý krok k vědomé změně..."

Výcvik probíhá na pracovišti či jiném místě v četnosti setkání 1x týdně v délce 2 - 3 hodin v závislosti na počtu účastníků kurzu. 

Součástí kurzu jsou skripta pro každého účastníka, časově neomezený vstup do členské sekce s videi a audionahrávkami Light Soul Meditations. 

Celý Výcvik Body & Mindset terapie je autorský koncept vytvořený na základě mnohaletého studia, osobní a profesní praxe. 

10 týdenní výcvik

Body & Mindset terapie 

v oblasti Mindfulness, jógové terapie a BIOhackingu.

Tento specializovaný výcvik, organizovaný mimojiné pro skupiny pedagogů, sociálních pracovníků a osob v náročné životní situaci, probíhá také pod záštitou a s podporou grantu Nadačního Fondu pro rozvoj plného vědomí.

Kontaktujte mě

Těším se na vaši zprávu či dotaz a zároveň vám přeji krásné dny. 

NAMASTE