Programy pro firmy

Light Soul Body & Mind

 

Programy na míru pro potřeby vaší firmy

Každá firma s sebou nese trochu jinou firemní kulturu, má odlišnou misi a vizi. Společným jmenovatelem všech však bývá základní potřeba zaměstnanců firmy v oblasti udržitelnosti zdraví tělesného a mentálního, potřeba po budování psychické odolnosti proti vlivu stresu a kompenzace sedavého zaměstnání.

"Jen člověk, který se cítí spokojený, naplněný a fyzicky a mentáně zdravý pracuje v synergii srdce a mysli. Pro svou práci má potřebné nadšení, sílu a vytrvalost. Takový člověk vytváří příjemnou atmosféru kolem sebe a je radost s ním vézt projekty."  

S ČÍM VÁM MOHU POMOCI?

Menší projekty: 

 1. organizace Yoga Days 
 2. Inspirational Workshops - krátké inspirativní semináře na určitá témata související s kulturou těla, vědomým pohybem, prací s emocemi, mindfulness, meditacemi, využitím aromaterapie na pracovišti...
 3. Praktické a zážitkové semináře v délce 2 - 3 hodiny na konkrétní témata: 
  1. Úvod do MINDFULNESS
  2. Biohacking
  3. Využití vlivu epigenetiky v praxi
  4. Aromaterapie na pracovišti 
  5. Kompenzace sedavého způsobu zaměstnání - praktická cvičení bez i s pomůckami (overbally, balanční pecky...)
  6. Zdravý spánek

8týdenní praktický výcvik v oblasti jógové terapie a mindfulness

Vytvořený se záměrem zvýšení kvality života podpořením fyzického zdraví a psychické odolnosti s využitím konceptu mindfulness, jógové terapie, výzkumů epigenetiky, neurovědy a kvantové fyziky. 

"Všímavost v každodenním životě pro harmonické, zdravé a silné tělo, jasnou mysl a emoční stabilitu, nadhled a větší lehkost a radost ze života…."

Výcvik probíhá na pracovišti v četnosti setkání 1x týdně v délce 2 - 3 hodin v závislosti na počtu účastníků kurzu. 

Součástí kurzu jsou skripta pro každého účastníka a autorské nahrávky Light Soul Meditations. 

Celý kurz je autorský koncept vytvořený na základě mého mnohaletého studia a praxe. 

Kalkulace vaší investice pro každý projekt je velmi individuální. Pro další informace mě prosím kontaktujte. 

Kontaktujte mě

Těším se na vaši zprávu či dotaz a zároveň vám přeji krásné dny. 

NAMASTE