Programy a výcviky

pro firmy a skupiny

Light Soul Body & Mind

 

Programy na míru pro potřeby vaší firmy či pracovní skupiny

Každá firma s sebou nese trochu jinou firemní kulturu, má odlišnou misi a vizi. Společným jmenovatelem všech však bývá základní potřeba zaměstnanců firmy v oblasti udržitelnosti zdraví tělesného a mentálního, potřeba po budování psychické odolnosti proti vlivu stresu a kompenzace sedavého zaměstnání.

"Jen člověk, který se cítí spokojený, naplněný a fyzicky a mentáně zdravý pracuje v synergii srdce a mysli. Pro svou práci má potřebné nadšení, sílu a vytrvalost. Takový člověk vytváří příjemnou atmosféru kolem sebe a je radost s ním vézt projekty."  

Inspirativní workshopy a semináře v délce 2 - 3h

 

 1. organizace Yoga / Health Days 
 2. Inspirational Workshops - krátké inspirativní semináře na určitá témata související s kulturou těla, vědomým pohybem, prací s emocemi, mindfulness, prevencí stresu, meditacemi, využitím aromaterapie na pracovišti...
 3. Praktické a zážitkové semináře v délce 2 - 3 hodiny na konkrétní témata v offline i online verzi. 
  1. Úvod do MINDFULNESS a meditační praxe (participitavní medicína a přínos pro zdraví)
  2. Zdravé pohybové návyky - funkční cvičení (jak si sám pomoci od bolesti a dysbalancí těla)
  3. Otužování a Wim Hof metoda
  4. Zdravé stravování a přerušovaný půst
  5. Nutriční farmakologie do života (vychytávky z toho, co můžeme denně využít pro posílení zdraví a aktivaci imunity)
  6. Téma bosých nohou, barefoot boty a bosá chůze, přínosy pro zdraví (cvičení pro zdravá chodidla, zdravou klenbu a dobrou stabilitu)
  7. Epigenetika (co je a co není dědičné) teorie a praxe do života
  8. Kompenzace práce na PC (uvolnění páteře, aktivace hlubokého svalstva páteřního, oční jóga)
  9. Aromaterapie
  10. Zdravý spánek 
  11. Cvičení obličejové jógy a anti-aging techniky
  12. Biohacking v životě, zdravé návyky na každý den

Kalkulace vaší investice pro každý projekt je velmi individuální. Pro další informace mě prosím kontaktujte. 

Projekty pro podporu pedagogů MŠ a ZŠ

Povolání učitele či asistenta pedagoga patří mezi duševně i fyzicky velmi náročná povolání. Každodenní přítomnost výzev v podobě emočně i mentálně náročných situací spojených s výkonem tohoto povolání a se současnou vysokou mírou rizika infekčních onemocnění mezi dětskými kolektivy, vede často k chronickému stresu a v důsledku stresového zatížení také ke snížení celkové odolnosti, nedostatečné imunitě a častému onemocnění infekčního charakteru. Mezi tělesné symptomy důsledků zatížení chronickým stresem patří:

 1. Únava a nedostatek energie
 2. Bolesti těla (krční páteře, zad, bolesti hlavy a migrény)
 3. Častá onemocnění (akutní virózy či bakteriální infekce, anebo zhoršující se stav chronických onemocnění)
 4. Neklidná mysl (nesoustředěnost, zhoršující se paměť a špatný spánek)
 5. Emoční nestabilita
 6. Nefunkční či zhoršující se vztahy (s kolegy na pracovišti, s rodinou)
 7. Celkový nedostatek radosti v životě
 8. Tělesné i duševní vyhoření (nezájem a nechuť na sobě dále pracovat, vzdělávat se v oboru i v oblasti seberozvoje)

S ohledem na výše uvedené skutečnosti jsem ke své stávající mentorské praxi v post-covidovém období své směřování rozšířila mimo jiné na práci s extrémně zatíženými profesemi jako jsou především pedagogičtí pracovníci a zdravotníci. Vytvořila jsem specializovaný 10týdenní výcvik v oblasti sebepéče, seberozvoje a podpory dlouhodobé udržitelnosti zdraví. Na tento program jsemv roce 2021 získala grant od nadace Plného vědomí.  Na samotný výcvik volně navazují / anebo jen nahrazují jak projekty víkendového charakteru pro uzavřené skupiny pedagogů zahrnující teambuildingové aktivity a výuku vhodných nástrojů v rámci seberozvoje, podpory duševního zdraví a prevence vyhoření, tak jednorázové jednodenní či půlednní semináře pro udržení nadhledu a zdravé energie navzdory náročnému období. Tyto akce vytvářím na míru pro jednotlivá pracoviště na základě analýzy kolektivu a diskuze s řediteli.

Veškeré tyto aktivity bývají částečně anebo zcela hrazeny jednotlivými pracovišti z fondů FKSP, šablon anebo příspěvků města. 

Pro nabídku možností mě, prosím, kontaktujte. 

Kurzy První Pomoci 

Ve spolupráci s kolegyní záchranářkou Bc. Zuzanou Mayerovou, DiS organizujeme zážitkové kurzy První Pomoci pro firmy, školy i menší skupiny. Tyto kurzy jsou velmi přínosné nejen přesahem důležitých informací, které absolventi kurzů získají, ale především velmi praktickou a zážitkovou formou předání nových dovedností a jejich ukotvení. 

Všechny Kurzy První Pomoci (v délce od několika hodin do dvou dní) zahrnují jak teorii, tak praxi včetně líčení účastníků, až po nácvik různých typů zásahů. 

Pro další informace mě prosím kontaktujte. 

10týdenní praktický výcvik

v oblasti jógové terapie a mindfulness

Pro prevenci stresového zatížení, vnitřní sílu a odolnost, pro posílení celostního zdraví.

Výcvik Body & Mindset terapie vytvořený se záměrem zvýšení kvality života podpořením fyzického zdraví a psychické odolnosti s využitím konceptu mindfulness, jógové terapie, výzkumů epigenetiky, neurovědy a kvantové fyziky. 

"Péče o vlastní zdraví by měla být prioritní zodpovědností každého jedince. Je třeba vystoupit z role oběti, vzdát se očekávání, že nás "někdo či něco zachrání" a začít věnovat vědomé úsilí kultivaci zdraví těla, duševní hygieně a pěstování zdravých návyků. Osvědčené a funkční nástroje jsou jednoduché a každá je má nadosah. Jen udělat ten důležitý krok k vědomé změně..."

Výcvik probíhá na pracovišti či jiném místě v četnosti setkání 1x týdně v délce 2 - 3 hodin v závislosti na počtu účastníků kurzu. 

Součástí kurzu jsou skripta pro každého účastníka, časově neomezený vstup do členské sekce s videi a audionahrávkami Light Soul Meditations. 

Celý Výcvik Body & Mindset terapie je autorský koncept vytvořený na základě mnohaletého studia, osobní a profesní praxe. 

10 týdenní výcvik

Body & Mindset terapie 

Speciální 10 týdenní výcvik pro ty, kteří už nechtějí být OBĚŤMI - svého okolí, systému společnosti ani svých genů. Výcvik pro všechny, kteří si chtějí žít po svém a svůj život TVOŘIT. 

Během 10 týdnů si díky osobním setkáním, podrobným skriptům, video a audio nahrávkám osvojíte jednoduché a přesto velmi funkční nástroje vědomé péče o své zdraví.