Programy a výcviky

pro firmy a skupiny

Light Soul Body & Mind

 

Programy na míru pro potřeby vaší firmy

Každá firma s sebou nese trochu jinou firemní kulturu, má odlišnou misi a vizi. Společným jmenovatelem všech však bývá základní potřeba zaměstnanců firmy v oblasti udržitelnosti zdraví tělesného a mentálního, potřeba po budování psychické odolnosti proti vlivu stresu a kompenzace sedavého zaměstnání.

"Jen člověk, který se cítí spokojený, naplněný a fyzicky a mentáně zdravý pracuje v synergii srdce a mysli. Pro svou práci má potřebné nadšení, sílu a vytrvalost. Takový člověk vytváří příjemnou atmosféru kolem sebe a je radost s ním vézt projekty."  

Inspirativní workshopy a semináře v délce 2 - 3h

 

 1. organizace Yoga / Health Days 
 2. Inspirational Workshops - krátké inspirativní semináře na určitá témata související s kulturou těla, vědomým pohybem, prací s emocemi, mindfulness, prevencí stresu, meditacemi, využitím aromaterapie na pracovišti...
 3. Praktické a zážitkové semináře v délce 2 - 3 hodiny na konkrétní témata v offline i online verzi. 
  1. Úvod do MINDFULNESS a meditační praxe (participitavní medicína a přínos pro zdraví)
  2. Zdravé pohybové návyky - funkční cvičení (jak si sám pomoci od bolesti a dysbalancí těla)
  3. Otužování a Wim Hof metoda
  4. Zdravé stravování a přerušovaný půst
  5. Nutriční farmakologie do života (vychytávky z toho, co můžeme denně využít pro posílení zdraví a aktivaci imunity)
  6. Téma bosých nohou, barefoot boty a bosá chůze, přínosy pro zdraví (cvičení pro zdravá chodidla, zdravou klenbu a dobrou stabilitu)
  7. Epigenetika (co je a co není dědičné) teorie a praxe do života
  8. Kompenzace práce na PC (uvolnění páteře, aktivace hlubokého svalstva páteřního, oční jóga)
  9. Aromaterapie
  10. Zdravý spánek 
  11. Biohacking v životě, zdravé návyky na každý den

Kalkulace vaší investice pro každý projekt je velmi individuální. Pro další informace mě prosím kontaktujte. 

Kurzy První Pomoci 

Ve spolupráci s kolegyní záchranářkou Bc. Zuzanou Mayerovou, DiS organizujeme zážitkové kurzy První Pomoci pro firmy, školy i menší skupiny. Tyto kurzy jsou velmi přínosné nejen přesahem důležitých informací, které absolventi kurzů získají, ale především velmi praktickou a zážitkovou formou předání nových dovedností a jejich ukotvení. 

Všechny Kurzy První Pomoci (v délce od několika hodin do dvou dní) zahrnují jak teorii, tak praxi včetně líčení účastníků, až po nácvik různých typů zásahů. 

Pro další informace mě prosím kontaktujte. 

10týdenní praktický výcvik

v oblasti jógové terapie a mindfulness

Pro prevenci stresového zatížení, vnitřní sílu a odolnost, pro posílení celostního zdraví.

Výcvik Body & Mindset terapie vytvořený se záměrem zvýšení kvality života podpořením fyzického zdraví a psychické odolnosti s využitím konceptu mindfulness, jógové terapie, výzkumů epigenetiky, neurovědy a kvantové fyziky. 

"Péče o vlastní zdraví by měla být prioritní zodpovědností každého jedince. Je třeba vystoupit z role oběti, vzdát se očekávání, že nás "někdo či něco zachrání" a začít věnovat vědomé úsilí kultivaci zdraví těla, duševní hygieně a pěstování zdravých návyků. Osvědčené a funkční nástroje jsou jednoduché a každá je má nadosah. Jen udělat ten důležitý krok k vědomé změně..."

Výcvik probíhá na pracovišti či jiném místě v četnosti setkání 1x týdně v délce 2 - 3 hodin v závislosti na počtu účastníků kurzu. 

Součástí kurzu jsou skripta pro každého účastníka, časově neomezený vstup do členské sekce s videi a audionahrávkami Light Soul Meditations. 

Celý Výcvik Body & Mindset terapie je autorský koncept vytvořený na základě mnohaletého studia, osobní a profesní praxe. 

10 týdenní výcvik

Body & Mindset terapie 

Speciální 10 týdenní výcvik pro ty, kteří už nechtějí být OBĚŤMI - svého okolí, systému společnosti ani svých genů. Výcvik pro všechny, kteří si chtějí žít po svém a svůj život TVOŘIT. 

Během 10 týdnů si díky osobním setkáním, podrobným skriptům, video a audio nahrávkám osvojíte jednoduché a přesto velmi funkční nástroje vědomé péče o své zdraví.