Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Milí návštěvníci, uživatelé, zákazníci, partneři,

záleží nám na ochraně vašeho soukromí a vašich osobních údajích, které nám poskytujete, ať už v souvislosti s využíváním našich služeb či poskytováním služeb pro nás. Rádi bychom vás tímto ujistili, že všechny osobní údaje, které nám případně poskytnete, uchováváme v bezpečí a budou používány pouze pro účely, na které jste nám dali souhlas, nebo které vyplývají z povahy vzniklého právního či věcného vztahu, ve smyslu platné legislativy. Vaše osobní údaje spravujeme v postavení správce osobních údajů v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů a v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o GDPR“). V následujícím textu vás informujeme o hlavních zásadách, jak pracujeme a nakládáme s osobními údaji.

Shromažďování a využívání údajů

Zásady se vztahují na všechny uživatele webových stránek www.light-soul.eu a www.jogapilates.com, naše zákazníky, potenciální zákazníky nebo partnery.

Správcem osobních údajů je:

Lucie Vybíral Pastrňáková

Dančí 2329/13

251 01 Říčany u Prahy

Česká republika

IČ: 74697862

Kontakt: lucie@light-soul.eu, lucie.pastrnakova@seznam.cz,   +420 608 815 989

 

Shromažďujeme a dále zpracováváme tyto kategorie údajů:

Údaje, které nám poskytujete sami zejména při těchto příležitostech:

·         při vyplnění kontaktního nebo objednávkového formuláře

·         údaje, které nám poskytnete v e-mailové komunikaci nebo telefonické komunikaci.

·         Informace z jiných zdrojů zejména: veřejně dostupné zdroje,
soubory cookies při navštívení mých webových stránek, kombinované informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které máme k dispozici.

 

Shromážděné údaje využíváme k těmto účelům:

·        Zákonné důvody – máme například povinnost uchovávat údaje o vás pro účely účetnictví.

·        Smluvní důvody – jestliže s námi uzavřete smlouvu, uchováváme údaje na této smlouvě obsažené, jestliže jste naším zaměstnancem nebo obchodním partnerem, tak se doba uchovávání údajů odlišuje dle zákona či dle smluvní dohody.

·        Oprávněný zájem – z důvodu oprávněného zájmu - pro účely zajištění plynulosti kurzu – abychom měli přehled o obsazenosti, abychom mohli pro vás připravit doklad o zaplacení, smlouvu, vyřídit vaši objednávku a zamluvit vám místo, pro případ vymáhání pohledávek nebo jiných sporů atd.

·        Souhlas – jestliže jste nám poskytli souhlas, smíme vaše osobní údaje zpracovávat v postavení správce do doby splnění účelu nebo do doby případného odvolání souhlasu vámi. Obvykle se tak děje za účelem marketingu (zasílání nabídek na kurzy, akce a produkty, atd.), zlepšování služeb a personalizace obchodního procesu. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, prosíme, dejte nám vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů, nebo se opět můžete jednoduše odhlásit kliknutím na odkaz “Odhlásit se”, který je součástí každého marketingového emailu a má to stejný účinek jako odvolání souhlasu.

Zpracování osobních údajů

V některých případech sdílíme vaši osobní údaje s našimi obchodními partnery – jedná se pouze o společnosti a osoby, které jsou nezbytné z našeho pohledu pro zajištění chodu činnosti, které se věnujeme – například osoba, která pomáhá spravovat IT, advokátka, účetní a podobně. Tyto osoby se stávají tzv. zpracovateli osobních údajů a jsou povinny se chovat k osobním údajům stejně šetrně jako my. Uzavřeli jsme se všemi dohodu o mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům, se kterými mohou v rámci své činnosti přijít do kontaktu.

Uchovávání a výmaz vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu a ještě další tři roky po jeho skončení.  Údaje využívané pro marketing s vaším souhlasem uchováváme a užíváme po dobu pěti let. Pokud to nařizuje zákon, můžeme některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování (účetnictví, zaměstnanecké záležitosti, pohledávky, atd.).

Přístup k vašim údajům.

Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

Změna vašich údajů nebo chyba v údajích.

Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu k jakékoliv změně ve vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosíme dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, když se v případě vaši eventuální nespokojenosti s nakládáním s vašimi osobními údaji obrátíte nejprve na nás. Věříme, že veškerou nespokojenost budeme moci společně vyřešit.

 

Namasté                                                                                Lucie Vybíral Pastrňáková