Jóga jako průvodce

Až donedávna jsem měla pocit, že o józe musel alespoň okrajově slyšet někdy v životě každý… A ejhle, byla to domněnka. Lepší nic nepředpokládat. Všechno má svůj čas, jak říkávaly už naše babičky, a ta správná informace si nás najde v tu pravou dobu, abychom ji mohli náležitě zpracovat. Je pravdou, že jóga se stala novodobým fenoménem v přístupu ke zdravému způsobu života, mnozí ji vnímají jako zdravé cvičení, za kterým jsou ochotni docházet na pravidelné lekce do svého fitcentra nebo na sokolák. V posledních letech můžeme, někteří zpovzdálí, jiní na vlastní kůži, pocítit jakýsi boom v různorodých přístupech k józe. Nejprve jsme znali hatha jógu, po čase se k ní přidala power jóga, později vinyasa jóga, jin jóga, bikram a hot…až nám z té pestrosti nabídky přechází zrak. Bez google vyhledavače jsme naprosto ztraceni a často ani netušíme, co se bude za dveřmi vedoucími do cvičebního sálu dít…

Pokud bych chtěla být důsledná, bylo by třeba na popis jógy jako takové několik svazků knih. Ale kdo by v dnešní době četl takové množství textu? Předkládám vám tedy ty informace, o kterých předpokládám, že vám mohou být užitečné.

Cvičím jógu nějakých dvacet let. Od prvopočátku mně velmi vyhovoval její fyzický aspekt, tedy práce s tělem. Jóga dokáže díky svým promyšleným cvičebním postupům velmi jemně uvolnit klouby od těch nejmenších až po ty větší a zatuhlejší. Šetrně pracuje s celou páteří, kterou pod vedením dobrého lektora dokážete nádherně protáhnout a uvolnit. Pokud nahlédneme pod pokličku kořeněného „eintopfu“  jógových cvičení, zjistíme, že právě v kloubech a páteři vznikají energetické blokády, jež zamezují proudění energie, prány, v našem fyzickém těle. To je důvod, proč se často cítíme unaveni a bez energie. Po krátké jógové rozcvičce můžeme sledovat velmi výrazný rozdíl… Jógová cvičení také posilují svaly, které následně uvolňují a protahují. Takže naše tělo dostane přesně to, co si žádá. K fyzické jógové praxi patří i vědomé dýchání, různé dechové praktiky, které působí na mnohých úrovních naší bytosti. Co zajímá většinu z nás, je především přínos fyzický. Vědomým dechem, tzv. Pránajámou můžeme dospět k harmonizaci dechové nedostatečnosti či nápravy astmatu. Na té hlubší úrovni se však jemně pracuje s energiemi, které můžeme směřovat žádoucím způsobem. Dalším prvkem, který prohlubuje účinky cvičení jógy nejen na fyzické úrovni, jsou různé očisty těla (dýchacího ustrojí, trávicího ústrojí, například žaludku a střev).

Popsala jsem krátce a ve stručnosti jeden jediný aspekt cvičení jógy, ten fyzický. Mnozí si s ním vystačí ve své cvičební praxi velmi dlouho, možná celý život. Není to špatně, neboť dát si tělo dohromady a uzdravit ho zevnitř je úkolem a zodpovědností každého z nás. Jógu mohou cvičit i lidé s různým omezením, je třeba jen vše řádně konzultovat s lékařem a s dobrým lektorem.

Od těla se přesuneme dále. Já o sobě říkám, že jógu léta cvičím, ovšem až po určitém čase jsem jógu začala žít. Jóga se totiž neomezuje na pouhou hodinovou lekci týdně, kdy si protahujete páteř. Dříve nebo později, díky vhodnému vedení lektora k tomu, abyste byli uvědomělí a všímali si věcí, které možná doposud unikaly vaší pozornosti, se stanete vědomými bytostmi, krůček po krůčku… Ne jóga jako náboženství, v žádném případě, ani filozofický přístup, kdepak, ale bdělý pohled na svět, vám naskytne nekonečné perspektivy. Já k józe v hlubším slova smyslu dospěla v raném mateřství. Padala jsem lidově řečeno „na hubu“. Jógová cvičení mi poskytla jednak fyzický komfort zdravím těla a také, na té hlubší úrovni, jsem díky ní dospěla k introspekci, pohledu na sebe sama, zvnějšku i zevnitř a uvědomila jsem si určité souvislosti.

Pokud začnete život vnímat bděle, tedy s otevřenýma nejen očima, ale i srdcem, začnou k vám vaše životní kapitoly a zkušenosti promlouvat v souvislostech, které již není možné popřít. Uvědomíte si, že občas možná váš mozek pracuje příliš, více než je žádoucí a blokuje tím vaši intuici, která se občas hlásí o slovo. Propustíte tedy vědomě své rušivé myšlenky a poskytnete prostor svému vnitřnímu hlasu, který vyslechnete a můžete ho i poslechnout. To se potom začnou dít věci… Život začne plynout a vy narazíte vždy jen na takovou překážku, kterou budete schopni v danou chvíli překonat. Právě tak, abyste se mohli opět posunout za další zatáčku vaší životní cesty. S potřebným nadhledem, všímavostí a zcela vědomě. A to je právě ten cíl jógy, jak ho vnímám já, cesta absolutního prožitku současného okamžiku. Protože jak bylo výstižně řečeno v jedné pohádce z orientu: „Včerejšek je ten tam, zítřek nám není znám, ale dnešek je dar.“ Tak s ním náležitě zacházejme. Prožijme každý okamžik svého života plně a vědomě, jako by to byl ten poslední…

A je zcela na vás, zda si jako průvodce na svou cestu zvolíte cvičení pomalé jógy, nebo silovější a dynamičtější power jógu, či ustálenou sestavu ásan vinyasa jógy nebo budete cvičit při tropických teplotách bikram. Cvičení je totiž jen jedním z mnoha aspektů jógové praxe. Důležité je, uvědomit si sebe sama, potřeby svého těla, současně respektovat jeho omezení a vyslechnout volání duše.

Najděte si tu svou jógovou praxi jako šitou na míru vašim potřebám. Dopřávejte si ji dostatečně často tak, abyste vnímali radost z posouvání vlastních hranic nepohodlí, spokojenost a vnitřní klid a mír při chápání souvislostí života. Jóga jako průvodce je v tomto směru velmi spolehlivým partnerem.

Krásné dny

NAMASTE