Kluci zvlášť, holky zvlášť a někdy rosteme společně…

…aneb ohlédnutí za letošním netradičním příměstským táborem se zaměřením na vědomý rozvoj a kultivaci ženské a mužské energie.

 

Od dob svého dospívání asi tak do svých třiceti let jsem žila v přesvědčení, že muži jsou vesměs pudy ovládaní predátoři s mimořádným talentem udržovat všude konstantní nepořádek. Naše vzájemná odlišnost mě často dováděla k frustraci a na pokraj šílenství… Pak jsme se s manželem vydali na intenzivní specializovaný výcvik vědomé práce s mužskou a ženskou energií. Oba jsme zažili silné Aha momenty a uvědomili si, že jsme skutečně každý z jiného těsta. Ženy mají své potřeby a muži zase ty své, zároveň máme každý své jedinečné dary a talenty, které je skvělé rozvíjet – nejen pro blaho a klid nejužší rodiny, nýbrž celé společnosti.

Nová uvědomění byla natolik klíčová, že jsme se s kolegyní Erikou Župovou rozhodly vézt ženské kruhy, které jsme záhy rozšířily i na první běh ryze dívčího tábora s jasným záměrem – být podporou dívkám a ženám na jejich cestě objevování svých darů a jedinečnosti, nacházení svého životního středu, síly, radosti a spokojenosti.

Dívky potřebují starší ženy coby inspirativní průvodkyně v oblasti kreativity, posílení sebehodnoty a sebedůvěry, uvědomování si sebe sama a svých potřeby a ty se učit naplňovat. Ovšem  i pro mladé muže jsou v životě klíčové správné mužské  vzory – ztělesnění vědomí, vnitřní integrity, rovnováhy a síly.

A tak letos proběhl již třetí RITUÁLNÍ PŘÍMĚŠŤÁK pro dívky a chlapce v bezvadném zázemí jurty uprostřed Říčanského lesa. Sešlo se téměř 40 úžasných dětí , dívek a chlapců s otevřeným srdcem a myslí a s řádnou dávkou přirozené zvědavosti a zvídavosti. Čas jsme trávili v zahradě Aizen, kde probíhaly hry a cvičení v rámci rozvojového programu, za deště nám děvčatům poskytla přístřeší právě jurta, chlapcům pak velký stan.

 

STŘÍPKY Z PROGRAMU

Celý program jsme zaměřili celostně – tedy na aktivní a zodpovědnou podporu zdraví s ohledem na vitalitu těla, klid mysli, rozvoj dovedností pro harmonii vztahů, vědomou práci s emocemi a to vše s důrazem na pohyb na čerstvém vzduchu.

SÍLA A STABILITA – denně jsme cvičili Pozdrav Slunci, který si děti osvojili pro svou domácí praxi, a hravé cvičení pro správné držení těla a vhodné pohybové vzorce.

UZEMNĚNÍ A BAREFOOT – s dětmi jsme rozvíjeli bosou chůzi a postavili si dokonce bosonohou stezku, po které jsme se vzájemně provázeli . Následovalo rochnění se v bahně, jak jinak, než barefoot – což si většina dětí nejvíce pochvalovala…

URČOVÁNÍ SVÝCH NEJEN FYZICKÝCH HRANIC – děti si v napínavé hře vyzkoušely práci s energií a objevovaly vlastní hranice.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÉ OČI – každý den jsme věnovali několik aktivních her rozvoji zraku.

ZKOUŠKA CHARAKTERU a hledání svých SLABÝCH MÍST – kluci prošli velmi náročnou fyzickou i mentální zkouškou SÍŤ, která byla pro mnohé intenzivním výstupem z komfortní zóny a tedy impulzem k dalšímu vědomému rozvoji.

MINDFULNESS – v rámci silných a fantazijních šamanských meditací děti objevovaly svůj vnitřní svět

SDÍLENÍ SNŮ A POVÍDÁNÍ O SPÁNKU – v dívčí skupině jsme si povídaly o zdravých spánkových návycích a významu snů.

PRÁCE S EMOCEMI – chlapci se vzájemným sdílením učili, jak pracovat se svými často silnými emocemi . Sdíleli si nápady, jak je ovládnout a nejednat pod jejich vlivem.

TVOŘENÍ – kluci si vyráběli šípy a holky zase rituální náramky přátelství, stavěli jsme mandalu z přírodnin a vůbec, v každé volné chvíli děti kreativně vymýšlely, jak si zaručit jedinečný zážitek …

SPOLEČNÉ HLEDÁNÍ VÝZNAMŮ v INDIÁNSKÝCH PŘÍBĚZÍCH – při každodenní společné četbě příběhu Vlk a havran (o komunikaci, toleranci, odvaze zkoušet nové věci navzdory tlaku okolí, o hledání nových cest…)

VZÁJEMNÉ OCEŇOVÁNÍ – děti i lektoři si prošli závěrečným rituálem vzájemného oceňováni, které bylo velmi vyživující pro všechny zúčastněné…

A mnoho dalšího, energeticky i emočně výživného do té míry, že občas ukápla i slzička vděčnosti…

 

A jak děti oceňují ryze ženské a mužské kvality?

Na ženách a maminkách děti nejvíce oceňují:

  • Jsou vnímavé a citlivé
  • Mají pořád uklizeno
  • Když je doma někdo nemocný, jsou velmi pečující
  • Mají svou ženskou sílu

Na mužích a tatíncích děti nejvíce oceňují:

  • Mají sílu
  • Smrdí stejně já (podělil se s námi jeden klučina J)
  • Nemají rádi dělat věci napůl, všechno musí být dotažené
  • Ujedou na kole 227km za den
  • Vysvětlují dobře školu
  • Umí si říct o pomoc, když ji potřebují

 

Ocenění a upřímné vzkazy dívek z tábora:

Linda: „Oceňuji skvělou atmosféru v jurtě a klidové aktivity, nejvíce pletení náramků přátelství!“

Beátka: „Všechno mě bavilo, je to naprosto skvělý! Náramky přátelství!“

Klárka: „Máme zajímavý program v jurtě a vůbec nevadí, že prší.“

Naty: „Samý dobrodružství jedno za druhým! Baví mě pohyb a ráda chodím ven!“

Adri: „Baví mě, když prší a můžeme být v jurtě! Miluju dívčí kruhy a sdílení!“

Míša: „Strašně se mi líbí rozdělení na kluky a holky!“

Jana: „Líbí se mi klid a meditace. Našla jsem si hodně kamarádek!“

Sofie: „Baví mě, že jsme holky zvlášť a kluci zvlášť. Baví mě, když pěstujeme ženskou energii a náramky přátelství.“

Anonym: „Vážím si toho, že všechny aktivity jsou dobrovolné a že nás nikdo nenutí jako na jiných táborech. Já se všeho ráda účastním, ale chápu, že někdo může mít své důvody, proč nechce.“

Anonym: „Líbí se mi rozdělení na kluky a holky!“

Lektorka Erika: „Děkuji za čas strávený s malými vědomými ženami! Vážím si toho, že jim můžu být průvodkyní.“

Lektorka Lucka: „Díky Vesmíru, že nás takto propojil a umožnil nám vytvořit a nechat růst naši velkou rodinu krásných děvčat, uvnitř i na povrchu, a vědomých a silných mužů. Děkuji za synergickou spolupráci ve flow kdy se práce stává životním posláním na vlně srdce!“

Vzkazy lektorů Coudyho a Thomase: „Skvělá spolupráce s chlapci a děvčaty! Můžeme být sami sebou a cítíme se tady jako doma!“

 

Velké poděkování patří rodičům všech dětí, kteří nám dali svou důvěru !

Obrovské poděkování posílám skvělým lektorům, úžasným lidem s hodnotami a kvalitami, ve kterých jsou zosobněným příkladem: Díky Erice Župové, Tomášovi Janouškovi (alias Coudy) a Vlku Thomasovi Vejrážkovi!

Sobě děkuji, že mám stále sílu své bláznivé nápady realizovat 🙂