Jak může jóga prospět tvému tělu?

Jógu vnímám jako komplexní životní postoj a přístup jednoznačně podporující uvědomělý, dlouhodobě udržitelný a zdravý způsob života. Vedle prokazatelných pozitivních účinků na naše tělo má jóga hluboký přesah…do úrovní, na které si není možné sáhnout, ale které je třeba zažít a žít. Kdo jógu žije, tuší, snad i ví… 🙂 Ale protože se do těch „jemnohmotných“ úrovní dostáváme zaměřením své pozornosti na prožitek přítomného okamžiku, což jde nejsnáze právě přes naši fyzickou schránku a její počitky, začneme pěkně od základů…

Čím a jak je tedy jógová praxe prospěšná našemu tělu?

Na téma jógy vyšlo nespočet svazků učebnic, knih a článků. Stále je však, o čem psát. Jóga totiž není o exaktních informacích či vzdělání, jóga je o subjektivním prožitku, hluboké sebereflexi a velmi jedinečném přínosu pro každého z nás. Dokonce i na úrovni těla můžeme jednotlivé pozice – ásany prožívat každý jinak…

Nadšení ze cvičení a pomoc při obtížích

Aktivně se věnuji józe přes dvacet let. Coby aktivní středoškolačku mně nadchl především její fyzický aspekt, tedy práce s tělem. Vědomé cvičení mě podpořilo při dvou porodech a v rychlé rekonvalescenci po nich. Jógovou terapii využívám také při akutních onemocněních, pro podporu detoxikace těla či pro energetické vyživování. Toto nadšení pro vědomý pohyb si stále držím, neb vidím, jak prospěšná jsou jógová cvičení nejen pro mě, ale také pro mé dvě děti, širší rodinu a pro mé klienty.

Uvolnění kloubů a páteře

Jóga dokáže díky svým promyšleným cvičebním postupům velmi jemně uvolnit klouby – od těch nejmenších až po ty větší a zatuhlejší. Díky jemnému uvolňování kloubů dochází k odbourávání kyseliny močové, která coby vedlejší metabolit trávení živočišných produktů způsobuje kloubní zatuhlost až onemocnění dna.

Jógová cvičení šetrně pracují s celou páteří, kterou pod vedením dobrého lektora dokážete fyziologicky a vhodně protáhnout a uvolnit. Díky tomuto protažení vnímáte téměř okamžitě a téměř hmatatelně příliv nové energie.

Posílení, protažení a uvolnění svalstva

Jógová cvičení, vedle uvolňování a protahování, také posilují svaly. Nejen ty, které jdou vidět, ale především ty náležící k hlubokému stabilizačnímu systému páteře, včetně pánevního dna. Tělo se tedy zpevňuje zevnitř, posiluje svou stabilitu, rovnováhu a sílu středu. Vědomým jógovým cvičením naše tělo dostane přesně to, co si žádá. Tedy posílení, protažení a uvolnění.

Podpora trávení a celkové detoxikace

Jóga nabízí mnoho očistných technik, tzv. Šatkarmas. Ovšem stačí pouhé cvičení Pozdravu Slunci či jiných ásan a okamžitě vnímáme lepší trávení i vylučování a tedy celkovou detoxikaci těla.

Uvolnění energetických blokád a rozproudění energie

Pokud nahlédneme pod pokličku kompletního „eintopfu“ pozitivních účinků jógových cvičení, zjistíme, že právě v kloubech a páteři vznikají energetické blokády. Právě tyto blokády či energetické uzly zamezují proudění energie, prány, v našem fyzickém těle. To je důvod, proč se často cítíme unaveni a bez energie. Po krátké jógové rozcvičce můžeme sledovat velmi výrazný rozdíl. Tělo se přirozeně vrací do své vnitřní rovnováhy, homeostázy, a obnovuje vitalitu na všech úrovních, ve všech orgánech.

Odbourávání stresu a podpora imunity

Fyzickým cvičením, ideálně formou vědomého pohybu, za který praxi jógy považuji, podporujeme odbourávání nahromaděných stresových hormonů, jako adrenalin, noradrenalin a kortizol. Ty přímo blokují některé funkce organismu jako je trávení, plodnost a imunita. Jóga tedy představuje velmi funkční nástroj pro vyrovnání se s všudypřítomným stresovým zatížením. Pravidelnou jógovou praxí, tzv. SADHANOU, tedy velmi výrazně podporujeme své celostní zdraví.

Prohloubení dechu

K fyzické jógové praxi patří i vědomé dýchání, různé dechové praktiky, které působí na mnohých úrovních naší bytosti. Prvotní přínos, nejlépe postřehnutelný, je především přínos fyzický. Vědomým dechem, tzv. Pránajámou navyšujeme kapacitu dýchacího ústrojí, harmonizujeme dechovou nedostatečnost a můžeme si dokonce napravit astma. Na té hlubší úrovni se však při pranájámě jemně a vědomě pracuje s energiemi, které můžeme směřovat žádoucím způsobem a podpořit tak nejen zdraví těla, ale také svou mysl, myšlenkové vzorce, emoční prožitek a také schopnost vidět, vědět a pochopit souvislosti života.

Tvé zdraví je především tvou zodpovědností

Pokusila jsem se krátce, výstižně a ve stručnosti popsat především fyzický aspekt cvičení jógy. Dej józe šanci 🙂 Věz, že dát si tělo dohromady a uzdravit ho zevnitř je tím prvotním úkolem a zodpovědností každého z nás.

Existují omezení pro cvičení jógy?

Samozřejmě. V józe, ostatně jako při jakémkoliv jiném pohybu, který má být zdraví prospěšný, je princip všímavosti a sebelásky na prvním místě. Jógu mohou cvičit i lidé s různým omezením (v případě onemocnění, po úrazech i operacích, v těhotenství…). Vždy je však třeba svůj zdravotní stav řádně konzultovat s ošetřujícím lékařem a svěřit se do rukou dobrého a citlivého lektora, který vybere vhodný přístup a pozice/ásany dokáže s přihlédnutím k možnostem těla a pokročilosti adepta modifikovat.

Chceš začít cvičit jógu? přijmi zodpovědnost za své zdraví a VŽDY zohledňuj: všímavost, seberespekt a sebelaskavost

Jakkoliv se nadchneš pro svou novou jógovou praxi, propusť veškerou soutěživost, tendence srovnávat se s okolím, či snahu pokořit rekord… Naopak, buď k sobě sama všímavá/ý, vždy pamatuj na respekt k možnostem svého těla, princip sebelaskavosti a sebelásky. V józe platí, že méně je více.

Co je Minimaxový princip?

S minimálním úsilím, maximum užitku 🙂

Dopřávej svému tělu to, co si žádá.

Přeji ti obohacující SADHANU! tedy, jógovou praxi…