Den otců aneb jak skvělým tátou chce táta být?

V neděli 20.června oslavíme Svátek otců. Často zbystříme na Den dětí, Svátek matek, Mezinárodní den žen, Svátek všech svatých … ale na tatínky se tak nějak pozapomíná… Táta však není „pouhým“ dárcem spermatu a lovcem mamutů. Jak by se někteří mohli domnívat… Harmonická, moudrá, laskavá a zodpovědná společnost vzkvétá díky výchově dětí v synergické podpoře a lásce jak mámy, tak táty.

“Stát se otcem není těžké, být otcem je těžké” Wilhelm Busch

 

Proč svátek otců? 

Tradici oslavy otců prý založila jedna Američanka, která chtěla ocenit úsilí a péči svého ovdovělého tatínka. Úplně první oslava Dne otců se konala v roce 19. června 1910. Dá se předpokládat, že uvědomělá a vděčná dcera oceňovala na svém otci, vedle daru svého fyzického života, i mnohé další kvality.

 

Jak si pamatujete svého tátu vy?

Pokud jste měli velké štěstí, táta s vámi možná jezdil na kole, učil vás rybařit, radil, jak sbalit prvního kluka či holku, naslouchal vám, nevyplísnil vám za špatnou známku a také uměl uznat svou chybu… A právě tyto momenty patří mezi ty nosné a posilující, které vám utkvěly v paměti. Pokud jste měli menší štěstí, chodil se táta domů alespoň vyspat…

 

Jaký chce být táta 21.století?

Zpovídala jsem uvědomělé táty 21.století, odborníky v oblasti vztahů, seberozvoje a zdravých návyků. Tito dva muži, několikanásobní otcové, se se mnou podělili o své reflexe vycházející jak z jejich osobního života v roli otce a vědomého partnera, tak z jejich profesní specializace.

Tomáše Janouška, průvodce mužských kruhů (který se mnou mimo jiné vede letní tábory a tematické retreaty pro děti a syny), a

Romana Vybírala, průvodce zdravých návyků a parťáka v tématu celostního zdraví i v životě obecně.

Jak být skvělým tátou? SESTAVENO MUŽI

 1. Jasně vymezit a střežit hranice – Každé dítě potřebuje být vychováváno v určitém prostoru, které podporuje pocit bezpečí, vzájemné napojení, respekt a zodpovědnost.
 2. Komunikovat jasně, otevřeně a vpravdě.
 3. Vytvářet kolem sebe bezpečný prostor v synergii s hodnotami jako je RESPEKT, ÚCTA, LASKAVOST, LÁSKA, PODPORA…
 4. Žít autenticky a vnitřním souladu. Být příkladem vnitřní integrity, tedy „žiji to, co kážu.“
 5. Vědět KAM a PROČ kráčím v souladu se svými hodnotami.
 6. Mít integrované takové životní návyky, které podporují tělesné i mentální zdraví, emoce a vztahy, nejen sebe sama, ale celé rodiny.
 7. Ve vztahu k synovi:
  1. Být synovi oporou „v zádech“, aby syn věděl, že se může opřít o tátovu sílu a zkušenost, kdykoliv to bude potřebovat.
  2. Umět synovi předávat mužské kvality ve vztahu k rodině, k ženám, ke svému životu, ke směřování života a jeho smyslu.
 8. Ve vztahu k dceři:
  1. Být pozitivním vzorem toho, jak se muž chová k ženě.
  2. Vytvářet bezpečný prostor, kde se dcera může schoulit, přitulit a projevit svou zranitelnost.
  3. Podporovat svou dceru, dávat ji najevo, jak je krásná a jedinečná.
 9. Umět uznat, ocenit a říkat nahlas:
  1. „Mám tě rád.“
  2. „Jsi skvělý/á…“
  3. „Tohle se ti povedlo…“
  4. „Stojím za tebou.“
  5. „Jsem tu pro tebe…“
  6. „Poslouchám tě, slyším tě…“
 10. Umět se na svět podívat očima svých dětí!

 

Coby žena, dvojnásobná máma a současně jako lektorka pracující jak s dětmi, tak s dospělými v oblasti vědomé práce s tělem, myslí, v oblasti stravy, vztahů a celkového seberozvoje, si velmi vážím těch, kteří se skutečně snaží realizovat to nejlepší ze sebe a objevit v sobě tu nejlepší verzi svého JÁ – RODIČ. Hluboká úcta a respekt. Být dobrým člověkem je celoživotní výzva. Být dobrým rodičem je ještě vyšší liga, kde platí více než kde jinde, že „Cesta je cíl.“