Jak vynulovat vnitřní konflikt?

NEUROGRAFIE – efektivní a rychlá změna

Nemusíte donekonečna potvrzovat traumata a bolístky ze svého dětství, nemusíte stále přitahovat podobné katastrofy. Můžete zažívat svobodu a radost. Můžete se nadobro vzdát polohy oběti a začít svůj život konečně vědomě režírovat. Vedle meditačních technik se může stát vašim skvělým průvodcem právě NEUROGRAFIE. V čem spočívá dalekosáhlý účinek neurografie na vaši psychiku?

Studiem metod, které člověka osvobozují ze zajetí vnitřním konfliktem, se zabývám již mnoho let. Hledám jednoduché a funkční nástroje pro vědomou práci s myslí tak, aby si člověk mohl žít svobodný život podle svých snů a nikoliv v kleštích omezení.  Pracuji s jógovou terapií, mindfulness přístupy, studuji epigenetiku, neurovědy a kvantovou fyziku. Dá se říct, že všechny tyto přístupy, ať už vědecké či spirituální, popisují stejné principy akce/reakce souvislostí našich životů. Jen každý z těchto přístupů používá svůj jazyk. Čím více se nořím do studia a současně pozoruji život, tím výrazněji vychází na povrch jedna velmi důležitá věc:

„To nejlepší a nejvíce prospěšné řešení vychází z přirozenosti a je tedy tím nejméně komplikovaným.“

Všechno je v hlavě

Pro změnu k lepšímu netřeba nutně podstupovat roky psychoterapie či trávit měsíce v ne-moc-nici. Když totiž najdete ten správný čudlík a zmáčknete ho, dějí se velké změny. Na úrovni fyzického zdraví, mentální svěžesti, práce s emocemi, harmonizace vztahů. Tím pomyslným čudlíkem je naše MYSL! Všechny změny v našem životě se dějí přes změny nastavení v mysli.

Jak najít správný čudlík?

Před pár dny jsem objevila jeden úžasný nástroj, který může mnohé šokovat právě svou jednoduchostí. A právě v tom vidím jeho naprostou genialitu. Tento nástroj nám totiž pomůže odhalit, jak a kde ten čudlík zmáčknout. Tím nástrojem je NEUROGRAFIE.

Co je neurografie?

Neurografie, či neurografika, je vědecky ověřená terapeuticko-psychologicko-koučingová metoda vycházející svou podstatou z poznatků epigenetiky a neurověd, psychologie a arteterapie. Zrodila se v dubnu roku 2014 a stojí za ní Pavel Michajlovič Piskarev, doktor psychologie, výtvarník, kouč, řečník, autor vědeckých monografií a vlastník více než 40 patentů. Pan Piskarev je člen Mezinárodní akademie psychologických věd (MAPN), předseda představenstva MANGO (International NeuroGesztalt Organization) a vedoucí Neurografického oddělení TSPH (Creative Union of Professional Artists) v Rusku.

Co nám může neurografie pomoci vyřešit?

Pomocí neurografie můžeme harmonizovat svůj život na všech úrovních: mentální, duševní, emoční, fyzické i vztahové. Můžeme si tzv. „vynulovat“ vnitřní konflikt, pracovat se svými stíny (jak by řekl Jung), přijmout své sabotéry, navždy propustit stará traumata a zranění. Na fyzické úrovni můžeme pomocí této metody vyřešit své zdravotní problémy, nemoci a chronická onemocnění, alergie, můžeme také velmi zásadně podpořit svůj imunitní systém. Můžeme dokonce zpracovat svůj konflikt s konkrétním člověkem podobně jako se tomu děje například při kineziologii, konstelacích či regresní terapii. Neurografiii vnímám také jako skvělý podpůrný nástroj pro práci se záměrem, podobně jako v meditaci využíváme sankalpu. Díky této technice se zříkáme polohy oběti a přijímáme roli tvůrce svého života, a to je mi velmi sympatické.

Jak neurografie funguje?

K této metodě je velmi obtížné sehnat zdroje informací či podrobné informace, v češtině téměř nic. Po absolvování semináře zaměřeného na neurografii (pod vedením Věry Michalicové, www.neurografie.cz) a s ohledem na své dosavadní studium, bych zjednodušeně vysvětlila fungování této metody následovně:

Co dokázal Bruce Lipton, otec epigenetiky, za 40 let praxe s Petriho miskami?

Víme, že realita vnějšího světa nemá konkrétní význam. Význam našim zkušenostem přisuzuje naše mysl v závislosti na emocích, které zažíváme. Pokud jsme tedy v minulosti něco zažili a nastává podobná situace, očekáváme také podobné emoce. Emoce samotná je výrazným spouštěčem produkce poslíčků informace – neurotransmiterů (biochemicko-hormonálních složek v mozku), které se uvolňují do vnitřního prostředí těla a coby součást krve se dostanou ke všem buňkám našeho těla. Každá buňka má na svém povrchu receptory právě pro tyto poslíčky a přesně podle charakteru poslíčka dojde k expresi anebo potlačení určité informace z DNA konkrétní buňky. Neurovědy a především epigenetika potvrzuje, že negativní emoce jsou spouštěčem takových neurotransmiterů (kortizol, adrenalin, noradrenalin), které podporují stresovou reakci těla a tím také expresi nežádoucích informací uložených v našem bohatém genofondu. Tedy zjednodušeně, pod vlivem stresu a negativních emocí (zlost, strach, nechuť, nenávist, nepřátelství…)dochází k expresi toho, co ve svém genovém dědictví považujeme za nežádoucí, především tedy tendence k onemocněním. Kdežto pod vlivem pozitivních emocí (láska, laskavost, soucit, sounáležitost, dojetí, vděčnost, nadšení, radost…) vznikají cenné neurotransmitery (hormony štěstí, lásky a zdraví – například oxytocin, dopamin, vazopresin či růstový hormon), které podporují hojivé procesy buněk, orgánů, celého těla.

Můžu si vybrat emoci?

Jak se to vezme. Běžně nejsme svobodní ve svých emočních reakcích, ty prostě přicházejí. Emoce nevznikají vědomě. Podle epigenetiky fungujeme z 95% pod vlivem podvědomé mysli, která je naprogramována do našich zhruba 7 let života. Právě do tohoto věku nasáváme jako houby veškeré informace ze svého okolí (rodina, školka, škola, sousedství) a vytváříme si z těchto informací základní hodnotový žebříček a svůj mindset. Nastavujeme svou bdělou mysl. V sedmi letech tedy máme již hotový svůj mentálně – emoční filtr, skrze který nazíráme na všechno, co se nám děje. A obvykle už jen posilujeme a „upgradujeme“ ty programy, které jsme si nahráli. Navíc zde hrají důležitou úlohu také informace rodové, které jsme přejali po svých předcích skrze své rodiče, prarodiče, praprarodiče, aniž bychom je kdy potkali. Tyto informace se dědí jako určité tendence. Může se stát, a děje se to poměrně často, že žijeme trauma například své praprababičky. Býváme často paralyzováni něčím, o čem vědomě ani nevíme, přesto náš organismus reaguje velmi silně emočně.

Jak změnit emoci?

Emoci si sice vědomě zvolit nemůžeme, ale můžeme udělat jednu zásadní věc: vynulovat negativní emoční otisk u konkrétní zkušenosti a tím „osvobodit“ od negativního emočního prožitku další podobné zkušenosti ve svém životě v budoucnu. Pokud jsme kdy zažili trauma/vylekali se/zklamali se, můžeme jednou provždy tento zážitek emočně zneutralizovat.

Odbočka ke kvantové fyzice

Víme, že svými vibracemi přitahujeme podobné vibrace. Tedy pokud máme nějak nastaven mindset (myšlenkové vzorce, u kterých zažíváme určité emoce), budeme stále přitahovat ty zkušenosti, které tuto naši prvotní zkušenost potvrzují. Jakmile však vynulujeme emoční zátěž určité zkušenosti, změní se charakter vibrací, které vyzařujeme. Přestane nás tedy zatěžovat to, co dříve. A pokud si nastavíme mindset pozitivně (dáme si povznášející záměr pro konkrétní situace), události v životě nás začnou přibližovat k naplnění záměru. Teorie kvantové fyziky zní na první pohled komplikovaně, ale například profesor Jan Rak ji přibližuje velmi lidsky. Vřele doporučuji jeho přednášky.

Souhrnem: myšlenka  emoce  tělo

Pokud tedy vynulujeme negativní emoci spojenou s určitou zkušeností, změníme celkové vibrace svého organismu a tím nasměrujeme události ve svém životě tak, aby příznivě podporovaly náš záměr. Navíc prožitkem pozitivních emocí změníme produkci neurostrasmiterů ve svém těle, které budou podporovat zdraví namísto nemoci. Neříkám vám, že se tímto způsobem zbavíte rakoviny anebo vyléčíte covid lusknutím prstů, ale možné to je. Můžeme však začít postupným propouštěním malých bloků a traumat uložených ve svém podvědomí. Tím získáme důvěru k něčemu, co naše racionální mysl může zpočátku odmítat, nebo to neodpovídá jejím dosavadním zkušenostem. Postupně tak posílíme svou sebedůvěru (o té přesně to je) a dát celému procesu pozitivní změny šanci.

Zpět k neurografice

Neurografika propojuje arteterapii (malování) s meditativním stavem mysli, tzv. „TIME IN“, který dle slov Daniela Siegela (propagátor mindfulness přístupu) mění neuroplasticitu mozku. Během meditativního stavu s bdělou pozorností dochází k růstu nových neuronových propojení a k celkovému propojování všech částí mozku (zodpovědných za emoční a stresové reakce, kognitivní schopnosti a za rozvoj bdělé mysli). Pokud máme „neřešitelný“ problém, trauma, blok mysli, vnitřní konflikt či cokoliv, co vnímáme jako překážku, právě během malování s konkrétním záměrem dochází k růstu nových neurospojení a k vyřešení vnitřního konfliktu. Negativní emoční otisk je vynulován a my si volíme svůj další postoj v této oblasti zcela vědomě. Přenastavujeme si mindset. Spolupráce orgánů ruka – oko – mozek celý uzdravující proces podporuje.

Co když neumím malovat?

Neurografika je pro všechny, bez ohledu na pohlaví, věk či nadání. Nehodnotí se krása obrázku. Obraz nese zcela jiný než estetický význam. Při kreslení dochází k vnitřnímu uzdravení a obrázek samotný se stává vzpomínkou.

Jak kreslení probíhá?

Ke kreslení potřebujete tužku, černé fixy různých tlouštěk, pastelky a čtvrtky. Kreslí se určité linie podle stanovených pravidel, které se propojují do větších útvarů. Nakonec velmi často vznikají nádherné abstraktní obrazy. Kreslení vám může zabrat pár desítek minut až několik hodin času. Záleží na komplexnosti vnitřního konfliktu, který se rozhodnete řešit. Při sebeterapeutické praxi, kdy se techniku neurografie rozhodnete využívat, vám postačí k vyřešení drobného problému třeba 15 minut.

Máte chuť to zkusit?

Od jara 2022 zahájíme sérii meditativně terapeutických podvečerů naživo, na kterých propojíme dosavadní vědomou práci s myslí jóga nidru inspirací z oblasti neurografie. Sezení-ležení 🙂 budou probíhat nedělní podvečery na Říčansku. Pro další informace k akcím mi můžete poslat email: lucie@light-soul.eu

Těším se na vás třeba právě při meditaci anebo kreslení 🙂

Vaše Lucie